Vergadering

De Interne Vergaderingen van de POR zijn openbaar. Pleegouders van de WSP zijn welkom om een Interne Vergadering bij te wonen, nadat dit is gemeld via 06-28139060  (incl Whats App).

De eerst volgende Interne Vergadering is op maandag 18 september 2017. Alle andere vergaderdata voor 2017 zijn te vinden onder het kopje "informatie" en daarna "vergaderingen".