De vereniging LOPOR (Landelijk Overleg PleegOuderRaden) behartigt landelijk de belangen van pleegouderraden en de pleeggezinnen die zij vertegenwoordigen. De LOPOR is gesprekspartner van de Rijksoverheid en landelijk opererende organisaties die zich met pleegzorg bezighouden, waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland.

De LOPOR biedt een platform waar pleegouderraden bij elkaar te rade te kunnen gaan, elkaar kunnen adviseren en informeren. Daarnaast ondersteunt de LOPOR pleegouderraden desgewenst bij de oprichting en bij de uitvoering van hun taken. Sinds de invoering van de Wet verbetering positie pleegouders in 2013 zijn pleegouderraden wettelijk verankerd. Iedere pleegzorgorganisatie moet beschikken over een pleegouderraad.

De LOPOR dient ertoe om de expertise die wordt opgebouwd te delen en waar nodig de krachten te bundelen.

De LOPOR is ontstaan uit een behoefte van een aantal actieve pleegouderraden om informatie uit te wisselen.

Wat doet de POR van de WSG bij de LOPOR?